Ubezpieczenie podróży

Biuro podróży ma ustawowy obowiązek wykupić turystom ubezpieczenie podróżne. W Poznaj Indie / Misja Ajurweda ubezpieczamy podróżnych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

Polisa jest wystawiana drogą elektroniczną jako dokument niewymagający podpisu.

Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać najwcześniej następnego dnia po wygenerowaniu polisy jeśli ubezpieczony wyjeżdża z Polski, lub najwcześniej 3 dni po wygenerowaniu polisy jeśli ubezpieczony już przebywa za granicą.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania

Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.