Warunki Ubezpieczenia

Uczestników naszych wyjazdów ubezpieczamy w firmie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

Podstawowe ubezpieczenie podróżne
UBEZPIECZENIE KONTYNENTY - LARGE

zakres ubezpieczenia LARGE

KL - koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

30 000 EUR
Leczenie ambulatoryjne do 100% KL
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej, między placówkami medycznymi do 100% KL
Leczenie stomatologiczne do 250 EUR
Naprawa lub zakup protez, okularów do 10% KL
Transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 100% KL
Transport zwłok Ubezpieczonego do 100% KL
Zakup trumny lub koszty kremacji i zakup urny do 1250 EUR
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej (maksymalnie 7 dni) do 100 EUR na dzień
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia do 1000 EUR
Kontynuacja zaplanowanej podróży do 500 EUR
Koszty transportu osób bliskich do 1000 EUR
Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi do 1000 EUR
Pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 1000 EUR
Pomoc prawna 2000 EUR
Opóźnienie lotu do 200 EUR
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków 4 000 EUR
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu 100% NNW
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % NNW
Świadczenie w przypadku śmierci 100% NNW
BP - bagaż podróżny 400 EUR
Opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego do 200 EUR
OC 50 000 EUR
Szkody w mieniu maksymalnie do 50% sumy gwarancyjnej 25 000 EUR
Szkody na osobie 50 000 EUR

Pełne warunki ubezpieczenia Indywidualne podróże KONTYNENTY w pdf
 

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania

Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.
Składka wynosi 3% ceny imprezy objętej umową. Maksymalna cena imprezy to 35 000 PLN

Takim samym ubezpieczeniem można też objąć koszt biletu lotniczego (składka 2,8% ceny biletu)

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z biletu lotniczego, rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe
Centrum Alarmowe/Help Line 24h
tel. + 48 22 599 91 85
sms. +48 661 001 601
W przypadku zdarzenia kontakt obowiązkowy w ciągu 48 godz

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.
Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.